25 خرداد 1384

چه می‌شد اگر روزگارم تو باشی خزانم تو باشی بهارم تو باشی

خدا خواست اینقدر تنها نباشم گل باغ بی برگ و بارم تو باشی

الهی که تا آخر عمر تنها کسی را که من دوست دارم تو باشی

فقط یک هوس دارم اینکه همیشه به هرجا که پا می‌گذارم تو
 
باشی

دلم دیگر از درس و دفتر گرفته نمی‌شد که آموزگارم تو باشی

کمی کودکانه است اما نمی‌شد که اسب تو باشم سوارم تو باشی

صدایم کن از حجم این بی کسی ها ....


آرشیو
تعداد بازدیدکنندگان : 18573
عناوین آخرین یادداشت ها
#FFFFFF
لینکستان

دارم از تو می نویسم