17 تیر 1384
یکی را دوست می دارم


ولی افسوس او هرگز نمی داند


نگاهش  می کنم شاید بخواند در نگاه من


ولی افسوس ... او هرگز نگاهم را نمی خواند


آرشیو
تعداد بازدیدکنندگان : 18573
عناوین آخرین یادداشت ها
#FFFFFF
لینکستان

دارم از تو می نویسم